Ti Topper  Ti Topper


Årets premieutdeling blir torsdag 27 november kl 19:00
Velferdsbygget Statkraft (brunt/rødt murbygg)
Enkel servering - Velkommen !


Her selges kort til Ti Topper
Bjerkeflåta Handel
Coop Kirkebygden
Turistkontoret
Servicekontoret i Nore og Uvdal
G-sport Rødberg
Joker Egedahl - Norefjord


Mye mer info:
TiTopper2014.pdf (6 sider)


Ti Topper 2013
Ti Topper 2012


www.rif3630.no